Sf. Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur – 30.01.2021